Configurație vSphere Replication pe 2x site-uri și un singur vCenter. (2/3)

Articol pe 3 parți:

 1. Part I: prezentare generală, descriere funcționare
 2. Part II (curent): descriere topologii cu vSphere Replication
 3. Part III (urmeaza): lab time, configurație vSphere Replication pe două site-uri și un singur vCenter.

In prima parte a articolului am discutat particularitățile tehnologiei VMware vSphere Replication pentru replicarea de mașini virtuale. În cele ce urmează vom continua cu descrierea mai multor topologii posibile pentru vSphere Replication – topologii pe un singur sau mai multe site-uri cu unul sau mai multe servere vCenter. Până a trece mai departe să enumerăm câteva principii discutate in partea I a articolului:

 • vSphere Replication folosește VR agent pentru tracking-ul modificărilor pe discul VM-ului și seeding-ul acestora către destinație. VR agent folosește networking-ul VMK de management. Agentul folosește TCP:44046/31031 pentru replicarea spre vSRA/S.
 • destinație pentru traficul de replicare il constituie fie un server vSRA fie vSRS (vSphere Replication Appliance, vSphere Replication Server). vSRA-ul include vSRS-ul ca destinație pentru traficul de replicare plus componente de interacțiune cu server-ul vCenter: plug-unul WEB pentru vSphere Web Client. Prin WEB Client se administrează/monitorizează procesele de replicare, tot de aici se inițiază procesul de recuperare VM-uri.
 • La configurare vSRA-ul se asociază cu serverul vCenter. Un singur vSRA per vCenter.
 • In caz cu nu e practică găzduirea vSRA-ului la destinația replicării sau traficul de replicare depășește capacitatea appliance-ului vSRA se pot introduce unul sau mai multe servere vSRS.
 • La configurare unul sau mai multe servere vSRS se asociază cu un server vSRA. vSRS-ul poate fi asociat doar cu un singur vSRA.
 • Procesul de replicarea are loc asincron, periodic la intervale de timp definite print RPO, specific per VM. Bundle-ul de replicare ajunge la destinație prin două segmente: (a) de la agent la vSRA/S (b) de la vSRA/S pe fișierul VMDK a VM-ului. A doilea segment in general e sensibil la calitatea conexiunii asa că e bine ca distanța de la vSRA/S la ESXi-ul cu datastore-ul destinație să fie cât mai mică și sigura.

Așadar, vom continua prin a analiza particularitățile pentru următoarele câteva topologii vSphere Replication:

 • Topologii pe mai multe site-uri si multiple servere vCenter: (a) un singur server vSRA pentru întreg trafic de replicare și (b) cu un vSRA și multiple servere vSRS pentru balansare de trafic.
 • Topologii pe mai multe site-uri cu un singur server vCenter: (a) un singur vSRA și (b)  vSRA cu multiple servere vSRS înregistrate.
 • Topologii pe mai multe site-uri cu un singur server vCenter și cu destinație pentru replicare pe site-ul principal.
 • Topologii pe un singur site cu un singur server vCenter: (a) pe un singur host pentru datastore redundancy și (b) pe mai multe host-uri pentru datastore și host redundancy.

Topologii pe mai multe site-uri și multiple servere vCenter

Cea mai populară topologie, presupune replicarea intre două site-uri fiecare cu propriul server vCenter și server(e) vSRA/S. Traficul NFC este ținut local. Topologie perfectă pentru scenarii de disaster recovery (DR). În caz că pierdem primary site putem trece imediat pe vCenter-ul din secondary site de unde să inițiem procedura de recuperare a VM-urilor din replica (manual). Partea negativă e că avem nevoie de licențe in plus de servere vCenter deci de costuri in plus.

vSR_2site_single_VC_multiple_vSRS

E posibil ca traficul/sarcina de replicare să depășească capacitățile appliance-ului vSRA și atunci se introduc unul sau mai multe servere vSRS. La configurare, serverele vSRS se asociază cu vSRA-ul (mai multe la un singur vSRA). Ca destinație pentru traficul de replicare serverul vSRA/S se alege la configurarea pentru VM a replicii (balansarea sarcinii se atinge distribuind manual cât mai uniform sarcinile de replicare peste serverele vSRA/S).

vSR_multiple_sites_VC_and_vSRS

În schemă, site-ul B funcționează pe două ESXi-uri, un server vCenter și două servere vSRA/S ca target de replicare. VM-urile vor fi replicate uniform pe ambele servere vSRA/S. În aceeași schemă se prezintă un al treilea site gestionat cu vCenter-ul din site-ul B dar care are propriul server vSRS. Unele VM-uri din B sunt replicate pe site-ul C. In topologie trasele de replicare limitează traficul NFC in segmentul local.

Topologii pe mai multe site-uri cu un singur server vCenter

În caz că bugetul ne limitează la o singură licență de vCenter – care de obicei se instalează in primary site, atunci se poate incerca o topologie din cele descrise in continuare. In schema de mai jos, serverul vCenter este instalat in primary site si are inregistrate ESXi-urile din amabele site-uri. Poziția vSRA-ul in principiu e bine de ținut in secondary mai aprope de destinație (NFC-ul trebuie limitat local). Se prespune că WAN-ul e destul de calitativ ca intercațiunea dintre vCenter și vSRA sa fie una sigura (vSRA-ul furnizeaza plugin-ul pentru vSphere Web Client).

vSR_multiple_sites_single_VC

In caz că WAN-ul lasă de dorit e bine atunci de ținut vSRA-ul mai aproape de serverul vCenter iar pentru target de replicare de folosit un server vSRS in plus (inregistrat la primary vSRA) exact ca in schema de mai jos.

vSR_multiple_sites_single_VC_with_vSRS

Topologiile cu un singur vCenter sunt ieftine (licență doar pentur un singur vCenter) dar au neajunsul că nu pot acoperi un scenariul full de disaster recovery. Adevărul e că în caz că pierdem site-ul principal și ne dorim recuperea VM-urilor din replici vom avea nevoie de serverele vCenter și vSRA/S or astea gazduite in primary site nu mai sunt disponibile. Pe de altă parte, as a workaround, se poate de inclus si servere vCenter/vSRA in lista de VM-uri replicate dar recuperarea lor va trebui de realizat manual, manipulînd fișierele replicii pe datastore-ul destinație. Procedura pentru recuperea din replică a VM-ului vCenter este descrisă mai amănunțit aici: Can I protect my vCenter Server with vSphere Replication?.  Touși, trebuie de menționat că chiar dacă funcționează procesul nu este supported de VMware așa că use at your own risk.

Topologii pe mai multe site-uri cu un singur server vCenter și cu destinația de replicare pe site-ul principal.

Un use case interesant e cu topologia configurată pentru consolidarea replicilor intr-un singur loc, de exemplu VM-urile de pe ESXi-urile din branch-uri replicate pe un datastore in HQ. In schema de mai jos, primary site are instalat vSRA-ul (la nevoie pentru LB se pot instala adițional servere vSRS) iar agent-ul din ESXi-urile din branch-uri transmit replicile in primary site.

vSR_multiple_sites_replication_to_HQ

Topologii pe un singur site cu un singur server vCenter.

Chiar dacă destinat replicării la distanță vSphere Replication poate fi util și pentru topologii cu un singur site. In schema de mai jos (stânga) VM-ul protejat este configurat pentru replicare de pe un datastore pe altul pe același host, rezultatul e redundanță în plus la nivel de datastore. Topologia e una comoda pentru lab-uri de familiarizare cu produsul vSphere Replication. In schema din dreapta prin replicarea VM-ului de pe un host pe altul se obține redundanță atât la nivel de datastore cât și de host. Simplu și fără storage partajat intre ESXi-uri. 🙂

vSR_single_site_single_VC_ab

Acum că am clarificat nițel topologii posibile pentru vSphere Replication în ultima parte a articolului (part III) vom încerca pe viu in laborator produsul. Topologia de interes pentru mine va fi cea cu un singur server vCenter pe două site-uri și cu vSRA in secondary site.